هم اندیشی

 

آنچه که درباره روانشناسی اجتماعی می‌خوانیم، زمانی می‌تواند مؤثر و مفید باشد که بتوانیم آن‌ها را در زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی به کار بگیریم.

روانشناسی اجتماعی در نهایت باید کمک کند تا:
من به عنوان یک فرد بتوانم خودم را در میان اطرافیانم، جامعه و‌ گروه‌هایی که به آن تعلق دارم بهتر درک کنم و رفتار خودم را به درستی مدیریت کنم.
یا
من به عنوان مدیر یا سرپرست یک مجموعه یا سازمان، بتوانم شاهد بهبود عملکرد کارکنانم باشم و خروجی بهتری دریافت کنم.

بخش هم‌اندیشی سوسیومایند با همین هدف طراحی شده است.
این بخش قرار است شما را به عنوان فرد یا مدیر یک سازمان، در به کارگیری روانشناسی اجتماعی، با مشارکت و حضور خودتان،‌ یاری کند.

شهلا صفائی

 


 

مایل به مشارکت در هم اندیشی هستید؟
بله

لطفا انتخاب کنید درخواست مشاوره فردی دارید یا سازمانی؟

درخواست مشاوره فردیدرخواست مشاوره سازمانی


در کدام یک از زمینه‌های فردی مایل به هم‌اندیشی هستید؟


در چه زمینه‌ای مایل هستید روان‌شناسی اجتماعی را در سازمان خود به کار ببرید؟